Цени


Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen Polo Автоматик Volkswagen Polo Автоматик €32.00 €30.00 €27.00 €24.00 €22.00 €300.00
Volkswagen Polo Volkswagen Polo €30.00 €28.00 €26.00 €24.00 €22.00 €300.00
Toyota Yaris Hybrid Автоматик Toyota Yaris Hybrid Автоматик €33.00 €31.00 €28.00 €25.00 €23.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen Polo Автоматик Volkswagen Polo Автоматик €36.00 €34.00 €31.00 €29.00 €27.00 €300.00
Volkswagen Polo Volkswagen Polo €34.00 €32.00 €30.00 €28.00 €26.00 €300.00
Toyota Yaris Hybrid Автоматик Toyota Yaris Hybrid Автоматик €37.00 €35.00 €33.00 €31.00 €29.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen Polo Автоматик Volkswagen Polo Автоматик €42.00 €40.00 €38.00 €36.00 €34.00 €300.00
Volkswagen Polo Volkswagen Polo €40.00 €38.00 €36.00 €34.00 €32.00 €300.00
Toyota Yaris Hybrid Автоматик Toyota Yaris Hybrid Автоматик €45.00 €43.00 €40.00 €38.00 €36.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen Polo Автоматик Volkswagen Polo Автоматик €36.00 €34.00 €31.00 €29.00 €27.00 €300.00
Volkswagen Polo Volkswagen Polo €34.00 €32.00 €30.00 €28.00 €26.00 €300.00
Toyota Yaris Hybrid Автоматик Toyota Yaris Hybrid Автоматик €37.00 €35.00 €33.00 €31.00 €29.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Opel Astra Автоматик Opel Astra Автоматик €36.00 €33.00 €30.00 €27.00 €24.00 €300.00
Volkswagen Golf 7 Автоматик Volkswagen Golf 7 Автоматик €36.00 €33.00 €30.00 €27.00 €24.00 €300.00
Toyota Corolla HB Автоматик Hybrid Toyota Corolla HB Автоматик Hybrid €38.00 €35.00 €32.00 €29.00 €27.00 €300.00
Volkswagen Golf 8 Автоматик Volkswagen Golf 8 Автоматик €38.00 €35.00 €32.00 €29.00 €27.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Opel Astra Автоматик Opel Astra Автоматик €40.00 €38.00 €36.00 €34.00 €32.00 €300.00
Volkswagen Golf 7 Автоматик Volkswagen Golf 7 Автоматик €40.00 €38.00 €36.00 €34.00 €32.00 €300.00
Toyota Corolla HB Автоматик Hybrid Toyota Corolla HB Автоматик Hybrid €44.00 €41.00 €38.00 €35.00 €33.00 €300.00
Volkswagen Golf 8 Автоматик Volkswagen Golf 8 Автоматик €44.00 €41.00 €38.00 €35.00 €33.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Opel Astra Автоматик Opel Astra Автоматик €48.00 €46.00 €44.00 €41.00 €38.00 €300.00
Volkswagen Golf 7 Автоматик Volkswagen Golf 7 Автоматик €48.00 €46.00 €44.00 €41.00 €38.00 €300.00
Toyota Corolla HB Автоматик Hybrid Toyota Corolla HB Автоматик Hybrid €53.00 €50.00 €47.00 €44.00 €41.00 €300.00
Volkswagen Golf 8 Автоматик Volkswagen Golf 8 Автоматик €53.00 €50.00 €47.00 €44.00 €41.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Opel Astra Автоматик Opel Astra Автоматик €40.00 €38.00 €36.00 €34.00 €32.00 €300.00
Volkswagen Golf 7 Автоматик Volkswagen Golf 7 Автоматик €40.00 €38.00 €36.00 €34.00 €32.00 €300.00
Toyota Corolla HB Автоматик Hybrid Toyota Corolla HB Автоматик Hybrid €44.00 €41.00 €38.00 €35.00 €33.00 €300.00
Volkswagen Golf 8 Автоматик Volkswagen Golf 8 Автоматик €44.00 €41.00 €38.00 €35.00 €33.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Toyota Corolla Hybrid Автоматик Toyota Corolla Hybrid Автоматик €38.00 €36.00 €33.00 €30.00 €27.00 €300.00
Volkswagen Golf 7 SW Автоматик Volkswagen Golf 7 SW Автоматик €38.00 €36.00 €33.00 €30.00 €27.00 €300.00
Toyota Corolla Автоматик Toyota Corolla Автоматик €38.00 €36.00 €33.00 €30.00 €27.00 €300.00
Volkswagen Passat Автоматик Volkswagen Passat Автоматик €60.00 €55.00 €50.00 €45.00 €40.00 €400.00
Volkswagen Passat SW Автоматик Volkswagen Passat SW Автоматик €60.00 €55.00 €50.00 €45.00 €40.00 €400.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Toyota Corolla Hybrid Автоматик Toyota Corolla Hybrid Автоматик €47.00 €43.00 €40.00 €37.00 €34.00 €300.00
Volkswagen Golf 7 SW Автоматик Volkswagen Golf 7 SW Автоматик €47.00 €43.00 €40.00 €37.00 €34.00 €300.00
Toyota Corolla Автоматик Toyota Corolla Автоматик €43.00 €41.00 €38.00 €35.00 €32.00 €300.00
Volkswagen Passat Автоматик Volkswagen Passat Автоматик €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €45.00 €400.00
Volkswagen Passat SW Автоматик Volkswagen Passat SW Автоматик €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €45.00 €400.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Toyota Corolla Hybrid Автоматик Toyota Corolla Hybrid Автоматик €55.00 €53.00 €50.00 €47.00 €44.00 €300.00
Volkswagen Golf 7 SW Автоматик Volkswagen Golf 7 SW Автоматик €55.00 €53.00 €50.00 €47.00 €44.00 €300.00
Toyota Corolla Автоматик Toyota Corolla Автоматик €50.00 €48.00 €45.00 €42.00 €40.00 €300.00
Volkswagen Passat Автоматик Volkswagen Passat Автоматик €70.00 €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €400.00
Volkswagen Passat SW Автоматик Volkswagen Passat SW Автоматик €70.00 €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €400.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Toyota Corolla Hybrid Автоматик Toyota Corolla Hybrid Автоматик €47.00 €43.00 €40.00 €37.00 €34.00 €300.00
Volkswagen Golf 7 SW Автоматик Volkswagen Golf 7 SW Автоматик €47.00 €43.00 €40.00 €37.00 €34.00 €300.00
Toyota Corolla Автоматик Toyota Corolla Автоматик €43.00 €41.00 €38.00 €35.00 €32.00 €300.00
Volkswagen Passat Автоматик Volkswagen Passat Автоматик €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €45.00 €400.00
Volkswagen Passat SW Автоматик Volkswagen Passat SW Автоматик €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €45.00 €400.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Hyundai Santa Fe 4x4 Aвтоматик  Hyundai Santa Fe 4x4 Aвтоматик €70.00 €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €500.00
Volkswagen T-ROC Автоматик Volkswagen T-ROC Автоматик €55.00 €50.00 €45.00 €40.00 €35.00 €400.00
Volkswagen Tiguan 4х4 Автоматик Volkswagen Tiguan 4х4 Автоматик €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €45.00 €500.00
Volkswagen Taigo Автоматик Volkswagen Taigo Автоматик €55.00 €50.00 €45.00 €40.00 €35.00 €400.00
Volkswagen T-Cross Автоматик Volkswagen T-Cross Автоматик €41.00 €38.00 €35.00 €32.00 €29.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Hyundai Santa Fe 4x4 Aвтоматик  Hyundai Santa Fe 4x4 Aвтоматик €75.00 €70.00 €65.00 €60.00 €55.00 €500.00
Volkswagen T-ROC Автоматик Volkswagen T-ROC Автоматик €62.00 €57.00 €52.00 €47.00 €42.00 €400.00
Volkswagen Tiguan 4х4 Автоматик Volkswagen Tiguan 4х4 Автоматик €70.00 €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €500.00
Volkswagen Taigo Автоматик Volkswagen Taigo Автоматик €60.00 €55.00 €50.00 €45.00 €40.00 €400.00
Volkswagen T-Cross Автоматик Volkswagen T-Cross Автоматик €47.00 €44.00 €41.00 €38.00 €35.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Hyundai Santa Fe 4x4 Aвтоматик  Hyundai Santa Fe 4x4 Aвтоматик €80.00 €75.00 €70.00 €65.00 €60.00 €500.00
Volkswagen T-ROC Автоматик Volkswagen T-ROC Автоматик €70.00 €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €400.00
Volkswagen Tiguan 4х4 Автоматик Volkswagen Tiguan 4х4 Автоматик €75.00 €70.00 €65.00 €60.00 €55.00 €500.00
Volkswagen Taigo Автоматик Volkswagen Taigo Автоматик €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €45.00 €400.00
Volkswagen T-Cross Автоматик Volkswagen T-Cross Автоматик €55.00 €53.00 €50.00 €46.00 €42.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Hyundai Santa Fe 4x4 Aвтоматик  Hyundai Santa Fe 4x4 Aвтоматик €75.00 €70.00 €65.00 €60.00 €55.00 €500.00
Volkswagen T-ROC Автоматик Volkswagen T-ROC Автоматик €62.00 €57.00 €52.00 €47.00 €42.00 €400.00
Volkswagen Tiguan 4х4 Автоматик Volkswagen Tiguan 4х4 Автоматик €70.00 €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €500.00
Volkswagen Taigo Автоматик Volkswagen Taigo Автоматик €60.00 €55.00 €50.00 €45.00 €40.00 €400.00
Volkswagen T-Cross Автоматик Volkswagen T-Cross Автоматик €47.00 €44.00 €41.00 €38.00 €35.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen Touran 5+2 Aвтоматик Volkswagen Touran 5+2 Aвтоматик €50.00 €45.00 €41.00 €38.00 €35.00 €400.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen Touran 5+2 Aвтоматик Volkswagen Touran 5+2 Aвтоматик €57.00 €52.00 €48.00 €45.00 €42.00 €400.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen Touran 5+2 Aвтоматик Volkswagen Touran 5+2 Aвтоматик €65.00 €62.00 €58.00 €54.00 €50.00 €400.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen Touran 5+2 Aвтоматик Volkswagen Touran 5+2 Aвтоматик €57.00 €52.00 €48.00 €45.00 €42.00 €400.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Mercedes Vito 8+1 Aвтоматик Mercedes Vito 8+1 Aвтоматик €85.00 €80.00 €75.00 €70.00 €65.00 €500.00
Opel Vivaro  8+1 Opel Vivaro 8+1 €75.00 €70.00 €65.00 €60.00 €55.00 €500.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Mercedes Vito 8+1 Aвтоматик Mercedes Vito 8+1 Aвтоматик €90.00 €85.00 €80.00 €75.00 €70.00 €500.00
Opel Vivaro  8+1 Opel Vivaro 8+1 €85.00 €80.00 €75.00 €70.00 €65.00 €500.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Mercedes Vito 8+1 Aвтоматик Mercedes Vito 8+1 Aвтоматик €100.00 €95.00 €90.00 €85.00 €80.00 €500.00
Opel Vivaro  8+1 Opel Vivaro 8+1 €95.00 €90.00 €85.00 €80.00 €75.00 €500.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Mercedes Vito 8+1 Aвтоматик Mercedes Vito 8+1 Aвтоматик €90.00 €85.00 €80.00 €75.00 €70.00 €500.00
Opel Vivaro  8+1 Opel Vivaro 8+1 €85.00 €80.00 €75.00 €70.00 €65.00 €500.00