Цени


Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen Polo Автоматик Volkswagen Polo Автоматик €32.00 €30.00 €27.00 €24.00 €22.00 €300.00
Toyota Yaris Hybrid Автоматик Toyota Yaris Hybrid Автоматик €33.00 €31.00 €28.00 €25.00 €23.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen Polo Автоматик Volkswagen Polo Автоматик €36.00 €34.00 €31.00 €29.00 €27.00 €300.00
Toyota Yaris Hybrid Автоматик Toyota Yaris Hybrid Автоматик €37.00 €35.00 €33.00 €31.00 €29.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen Polo Автоматик Volkswagen Polo Автоматик €42.00 €40.00 €38.00 €36.00 €34.00 €300.00
Toyota Yaris Hybrid Автоматик Toyota Yaris Hybrid Автоматик €45.00 €43.00 €40.00 €38.00 €36.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen Polo Автоматик Volkswagen Polo Автоматик €36.00 €34.00 €31.00 €29.00 €27.00 €300.00
Toyota Yaris Hybrid Автоматик Toyota Yaris Hybrid Автоматик €37.00 €35.00 €33.00 €31.00 €29.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen Golf 7 Автоматик Volkswagen Golf 7 Автоматик €36.00 €33.00 €30.00 €27.00 €24.00 €300.00
Toyota Corolla HB Автоматик Hybrid Toyota Corolla HB Автоматик Hybrid €38.00 €35.00 €32.00 €29.00 €27.00 €300.00
Volkswagen Golf 8 Автоматик Volkswagen Golf 8 Автоматик €40.00 €38.00 €36.00 €33.00 €30.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen Golf 7 Автоматик Volkswagen Golf 7 Автоматик €40.00 €38.00 €36.00 €34.00 €32.00 €300.00
Toyota Corolla HB Автоматик Hybrid Toyota Corolla HB Автоматик Hybrid €44.00 €41.00 €38.00 €35.00 €33.00 €300.00
Volkswagen Golf 8 Автоматик Volkswagen Golf 8 Автоматик €44.00 €41.00 €38.00 €35.00 €33.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen Golf 7 Автоматик Volkswagen Golf 7 Автоматик €48.00 €46.00 €44.00 €41.00 €38.00 €300.00
Toyota Corolla HB Автоматик Hybrid Toyota Corolla HB Автоматик Hybrid €53.00 €50.00 €47.00 €44.00 €41.00 €300.00
Volkswagen Golf 8 Автоматик Volkswagen Golf 8 Автоматик €55.00 €53.00 €50.00 €46.00 €43.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen Golf 7 Автоматик Volkswagen Golf 7 Автоматик €40.00 €38.00 €36.00 €34.00 €32.00 €300.00
Toyota Corolla HB Автоматик Hybrid Toyota Corolla HB Автоматик Hybrid €44.00 €41.00 €38.00 €35.00 €33.00 €300.00
Volkswagen Golf 8 Автоматик Volkswagen Golf 8 Автоматик €44.00 €41.00 €38.00 €35.00 €33.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Toyota Corolla Hybrid Автоматик Toyota Corolla Hybrid Автоматик €38.00 €36.00 €33.00 €30.00 €27.00 €300.00
Toyota Corolla Автоматик Toyota Corolla Автоматик €38.00 €36.00 €33.00 €30.00 €27.00 €300.00
Volkswagen Passat Автоматик Volkswagen Passat Автоматик €60.00 €55.00 €50.00 €45.00 €40.00 €400.00
Volkswagen Passat SW Автоматик Volkswagen Passat SW Автоматик €60.00 €55.00 €50.00 €45.00 €40.00 €400.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Toyota Corolla Hybrid Автоматик Toyota Corolla Hybrid Автоматик €47.00 €43.00 €40.00 €37.00 €34.00 €300.00
Toyota Corolla Автоматик Toyota Corolla Автоматик €43.00 €41.00 €38.00 €35.00 €32.00 €300.00
Volkswagen Passat Автоматик Volkswagen Passat Автоматик €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €45.00 €400.00
Volkswagen Passat SW Автоматик Volkswagen Passat SW Автоматик €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €45.00 €400.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Toyota Corolla Hybrid Автоматик Toyota Corolla Hybrid Автоматик €55.00 €53.00 €50.00 €47.00 €44.00 €300.00
Toyota Corolla Автоматик Toyota Corolla Автоматик €50.00 €48.00 €45.00 €42.00 €40.00 €300.00
Volkswagen Passat Автоматик Volkswagen Passat Автоматик €70.00 €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €400.00
Volkswagen Passat SW Автоматик Volkswagen Passat SW Автоматик €70.00 €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €400.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Toyota Corolla Hybrid Автоматик Toyota Corolla Hybrid Автоматик €47.00 €43.00 €40.00 €37.00 €34.00 €300.00
Toyota Corolla Автоматик Toyota Corolla Автоматик €43.00 €41.00 €38.00 €35.00 €32.00 €300.00
Volkswagen Passat Автоматик Volkswagen Passat Автоматик €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €45.00 €400.00
Volkswagen Passat SW Автоматик Volkswagen Passat SW Автоматик €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €45.00 €400.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen T-ROC Автоматик Volkswagen T-ROC Автоматик €55.00 €50.00 €45.00 €40.00 €35.00 €400.00
Volkswagen Tiguan 4х4 Автоматик Volkswagen Tiguan 4х4 Автоматик €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €45.00 €500.00
Volkswagen Taigo Автоматик Volkswagen Taigo Автоматик €55.00 €50.00 €45.00 €40.00 €35.00 €400.00
Volkswagen T-Cross Автоматик Volkswagen T-Cross Автоматик €41.00 €38.00 €35.00 €32.00 €29.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen T-ROC Автоматик Volkswagen T-ROC Автоматик €62.00 €57.00 €52.00 €47.00 €42.00 €400.00
Volkswagen Tiguan 4х4 Автоматик Volkswagen Tiguan 4х4 Автоматик €70.00 €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €500.00
Volkswagen Taigo Автоматик Volkswagen Taigo Автоматик €60.00 €55.00 €50.00 €45.00 €40.00 €400.00
Volkswagen T-Cross Автоматик Volkswagen T-Cross Автоматик €47.00 €44.00 €41.00 €38.00 €35.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen T-ROC Автоматик Volkswagen T-ROC Автоматик €70.00 €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €400.00
Volkswagen Tiguan 4х4 Автоматик Volkswagen Tiguan 4х4 Автоматик €75.00 €70.00 €65.00 €60.00 €55.00 €500.00
Volkswagen Taigo Автоматик Volkswagen Taigo Автоматик €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €45.00 €400.00
Volkswagen T-Cross Автоматик Volkswagen T-Cross Автоматик €55.00 €53.00 €50.00 €46.00 €42.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen T-ROC Автоматик Volkswagen T-ROC Автоматик €62.00 €57.00 €52.00 €47.00 €42.00 €400.00
Volkswagen Tiguan 4х4 Автоматик Volkswagen Tiguan 4х4 Автоматик €70.00 €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €500.00
Volkswagen Taigo Автоматик Volkswagen Taigo Автоматик €60.00 €55.00 €50.00 €45.00 €40.00 €400.00
Volkswagen T-Cross Автоматик Volkswagen T-Cross Автоматик €47.00 €44.00 €41.00 €38.00 €35.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen Touran 5+2 Aвтоматик Volkswagen Touran 5+2 Aвтоматик €50.00 €45.00 €41.00 €38.00 €35.00 €400.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen Touran 5+2 Aвтоматик Volkswagen Touran 5+2 Aвтоматик €57.00 €52.00 €48.00 €45.00 €42.00 €400.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen Touran 5+2 Aвтоматик Volkswagen Touran 5+2 Aвтоматик €70.00 €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €400.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen Touran 5+2 Aвтоматик Volkswagen Touran 5+2 Aвтоматик €57.00 €52.00 €48.00 €45.00 €42.00 €400.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Mercedes Vito 8+1 Aвтоматик Mercedes Vito 8+1 Aвтоматик €90.00 €85.00 €80.00 €75.00 €70.00 €600.00
Opel Vivaro  8+1 Opel Vivaro 8+1 €75.00 €70.00 €65.00 €60.00 €55.00 €500.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Mercedes Vito 8+1 Aвтоматик Mercedes Vito 8+1 Aвтоматик €100.00 €90.00 €85.00 €80.00 €75.00 €600.00
Opel Vivaro  8+1 Opel Vivaro 8+1 €85.00 €80.00 €75.00 €70.00 €65.00 €500.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Mercedes Vito 8+1 Aвтоматик Mercedes Vito 8+1 Aвтоматик €120.00 €110.00 €100.00 €90.00 €80.00 €600.00
Opel Vivaro  8+1 Opel Vivaro 8+1 €95.00 €90.00 €85.00 €80.00 €75.00 €500.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Mercedes Vito 8+1 Aвтоматик Mercedes Vito 8+1 Aвтоматик €100.00 €90.00 €85.00 €80.00 €75.00 €600.00
Opel Vivaro  8+1 Opel Vivaro 8+1 €85.00 €80.00 €75.00 €70.00 €65.00 €500.00

Идвате на почивки в Българи и се нуждаете от сигурен автомобил, с който да се придвижвате в страната? А може би имате кола, но тя се е счупила в най-неподходящия момент? Или просто се ви трябва превозно средство, с което да изминете дълг път между две населени места?

Независимо поради каква причина се нуждаете от наем на автомобил ние гарантираме, че при нас ще намерите разнообразие от видове превозни средства на достъпни цени.

SpeedyCars разполага с богат автопарк, където ще намерите леки коли, автоматични автомобили, удобни седани, бусове, джипове и дори луксозни автомобили. Сигурни сме, че портфолиото ни от коли под наем ще успее да задоволи вашата нужда от удобен и сигурен автомобил.

Когато обмисляте наем на кола трябва да се притеглите много фактори. Цената е един от най-важните критерии за наем за повечето от нашите клиенти. Може би сте любопитни как точно определяме цените на автомобилите под наем, които предлагаме. Следва да ви разкажем за някои важни ценообразуващи фактори, които вземаме в предвид.

Цени на коли под наем: от какво зависят

Възможно е да има промяна в цената на наема на автомобилите, които предлагаме в сравнение с минал период. Това е нормално, защото ние определяме цените на база на няколко фактора, които са важни за тази сфера.

Също така не трябва да подценяваме и ролята на инфлацията. Въпреки това ние се стараем да предложим достъпни цени, които отговарят на качеството на нашите услуги и автомобилите под наем, които предлагаме.

Цените за кола под наем от SpeedyCars зависят от:

Типа и категорията на автомобила

В нашия автопарк има автомобили от различни категории: икономични, компактни, луксозни, среден клас. От класа зависи и ценовата категория. Малките и икономични автомобили се предлагат на по-ниски цени в сравнение с луксозните превозни средства, които са придружени с различни екстри.

Продължителност на наема

Обикновено цените, които предлагаме са на наем за ден. Колкото по-продължителен е наемния период, толкова по-висока ще е и цената. При наистина дълги наеми е възможно да се споразумеем за намаление на цената на наема.

Факторът сезон

Наемането на автомобил е услуга, която се влияе много от фактора сезон. При нас зимата е по-слаб сезон и поради тази причина през по-студените месеци може да наемете автомобил на по-ниска цена. С увеличение на търсенето се намалява възможността да ви предложим автомобил, което увеличава цените през летните и туристически месеци.

Допълнителни услуги

Към всеки наем може да бъде добавено детско столче, GPS устройство, вериги за сняг или ски багажник. В допълнение може да заявите и екстра покритие на колата, с което да гарантират, че тя е застрахована срещу щети възникнали по време на наема.

На база на тези фактори ние се стараем да предоставим сигурен автомобил под наем, с който да се насладите на престоя в страната и да успеете да свършите всички планувани ангажименти. Разгледайте онлайн каталога за коли под наем и изберете най-подходящото превозно средство за вас.