Гаранционен фонд - какво е и в какви случаи се използва

Гаранционен фонд - какво е и в какви случаи се използва

Всеки ден ставаме свидетели на все повече пътнотранспортни произшествия. Дали леки или не толкова, почти всяко едно е придружено с материални щети. Поради тази причина е въведена задължителната застраховка Гражданска отговорност, която се заплаща всяка година от всички собственици на автомобили.

Тази застраховка има 4 функции: обезщетителна, обезпечителна, социална и защитна. Основополагащо за значението на Гражданската отговорност за първите две функции. Според тях щетите нанесени от транспортното произшествие са отговорност на виновника за него и застрахователя.  

Връзка между Гаранционния фонд и ГО

Разглеждаме тези особености на гражданската застраховка, защото тя е пряко свързана с гаранционния фонд. Често обаче се случва някой от водачите, които участват в ПТП да не е сключил застраховка гражданска отговорност или да е пропуснал да я поднови.

Според Кодекса на застраховането от Гаранционния фонд се отпускат средства в случаите, когато няма сключена Гражданска застраховка. Това помага да се избегне ситуацията, в която само причинителят на произшествието трябва да заплати размера на цялата сума по щетите.  

В закона са посочени специални случаи, при които средства от Гаранционния фонд могат да се ползват. Средствата в него са преведени от субекти посочени от закона.

Бихме искали да вмъкнем, че колите под наем в СпидиКарс имат всички нужни и задължителни застраховки!

Задължения на Гаранционния фонд

Задълженията на Гаранционния фонд се състоят в изплащане на обезщетения за причинени имуществени и материални щети при настъпило произшествие причинено от МПС, което няма сключена Гражданска отговорност.

Според Кодекса за застраховането изплаща сума на пострадалото лице до размера на платеното обезщетение, лихвите и разходите по процедурата.

Гаранционният фонд също гарантира получаването на средства за покриване на застраховката Гражданска отговорност в случаите, че застрахователят обяви несъстоятелност и не може да изплати размера на застраховката.

Още една задача на фонда е създаване и управление на информационен център, който да предоставя информация към пострадалите лица от ПТП във връзка с задължителната Гражданска отговорност или застраховката „Злуполука“, която се сключва от пътниците.

Гаранционният фонд също поддържа електронна система за оценка и управление на риска. Тази система има задачата да издава застрахователни полици за двете задължителни застраховки, които споменахме.

Как да проверите дали ГО на автомобила ви е валидна

Никой не е застрахован от ПТП, но периодичната проверка на валидността на вашата Гражданска отговорност ще ви помогне да не изпадате в непредвидени ситуации. При наличието на повече от един автомобил може да е трудно да помните кога трябва да подновите ГО, за това ви съветваме периодично да проверявате.

Това най-лесно може да се случи онлайн, в сайта на Гаранционния фонд. Там има предоставена търсачка, в която трябва да попълните поне едно от следните полета:

  • ДКН на МПС;
  • Номер на рама на МПС;
  • Номер на стикер;

След въвеждането на данните ще получите актуална информация за валидността на вашата ГО.