Как да направите проверка за глоби в КАТ

Как да направите проверка за глоби в КАТ

Малко са шофьорите, на които никога не им се е случвало да бъдат спрени рутинно от пътна полиция и в рамките на регулярната проверка да разберат за пръв път, че имат неплатени задължения към КАТ. Най-често става въпрос за глоби, наложени при установяване на нарушението шофиране с превишена скорост, които се налагат въз основа на електронен фиш, който не е физически връчен на лицето.

Може ли да избегнем неприятната „изненада“, информирайки се предварително за наличието на глоби, за нарушения, за които не ни е връчен документ?Агенцията за коли под наем в София SpeedyCars.eu проучи въпроса и дава отговорите, от които се нуждаете.

Проверка за глоби КАТ в сайта на МВР

Нямате желание да отидете до КАТ, за да разберете дали имате глоби за плащане, които и моментално ще ви бъдат връчени? Има начин да го направите напълно дистанционно.

Услугата се предоставя на официалния сайт на Министерство на вътрешните работи на Република България. На сайта в портала за електронни административни услуги имате възможност да проверите изцяло онлайн какви са задълженията ви към момента към КАТ.

Необходимо е да изберете услугите по направление на дейност „Пътна полиция“, където е поместен линкът за проверка на задължения по фиш и наказателно постановление. На същото място имате възможност и да извършите плащане на висящите към момента задължения.

В секцията може да изберете проверката да бъде извършена по номера на свидетелството за управление на МПС-то и единния граждански номер или личен номер на чужденеца. Другият вариант е проверка по номера на документа, въз основа на който се дължи глобата (фиш или наказателно постановление) и посочване на конкретната дължима сума.

В портала може да се извърши и плащане на задълженията.

Доскоро в портала за административни услуги на МВР можеше да се проверяват само налични задължения по вече връчени актове, но от юни 2020 г. справката вече дава информация и за невръчени наказателни постановления и електронни фишове. В този случай обаче не се получава информация относно размера на глобата и датата на нарушението, а единствено за това, че има такава глоба. Тази информация се получава в полицията, а там ще бъдат връчени и самите актове.

Към момента не може да се извърши проверка за глоби към КАТ по регистрационен номер онлайн.

КАТ проверка за глоби – защо актът трябва да бъде връчен

Ако при справката се установи, че имате невръчени актове, системата ще ви изпрати съобщение, че е необходимо да посетите съответното звено, за да бъде извършено връчването. Наказателните постановления се връчват в звено „Пътна полиция“ към областната дирекция на МВР по постоянен адрес, а електронните фишове – във всяко районно управление на МВР или в звено „Пътна полиция“.

За да може наказателното постановление или електронния фиш, чрез който се налага глобата да влезе в сила, е необходимо съответният документ да бъде връчен. След като влезе в сила, започва давността за плащането на глобата, която е 2 години.